Уведомление за поверителност на "СТАРНАВ" ООД

"СТАРНАВ" ООД събира и обработва Вашите лични данни (имена, електронен адрес, телефон, автобиография, квалификация и образование, снимка, други данни предоставени чрез формата за кандидатстване) с цел регистриране на вашата кандидатура и извършване на подбор на персонал.

Моля, не предоставяйте чувствителна информация чрез попълването на формата за кандидатстване.

Повече информация относно обработването на Вашите лични данни можете да получите като отворите този линк, където е публикувана нашата Политика за поверителност.

 

Privacy Notice STARNAV Ltd

STARNAV Ltd collects and processes your personal data (names, e-mail, telephone, CV, qualifications and education, photo, other data provided through the application form) for the purposes of registering your application and for recruitment purposes.

Please do not provide sensitive information by filling in the application form.

For more information on the processing of your personal data and your rights please open this link where our Privacy Notice is published.